Träningsprogram

Träningsprogram
Vill du effektivisera din träning eller känner att du vill testa på att ha mer struktur och en genomtänkt plan för din träning men känner att du inte behöver uppföljning på din träning kan träningsprogram vara ett alternativ för dig. Här skapar vi ett helt individanpassat träningsprogram som sträcker sig 3 månader framåt. 

Du får:

  • 60min uppstartssamtal 
  • Individuellt anpassat träningsprogram för 3 månader
  • Möjlighet till förlängning med 3 månader åt gången

Pris: 990:- (förlängning 750kr/3 månader)

 

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Testval

Välj alternativ