Coaching PRO

Coaching PRO
Coaching PRO innebär att du har chansen att verkligen bli behandlad som ett proffs. Du har regelbunden kontakt med din tränare via telefon, samtal online eller mail. Du kan förvänta dig svar inom 24h. Din tränare följer även din träningsdagbok och har då möjlighet att justera schemat mitt i veckorna eller upptäcka tendenser till sjukdom eller överbelastning. Ditt träningsprogram uppdateras kontinuerligt med hänsyn till hur din träning går. Utöver hjälp med själva träningsprogrammet ingår här även rådgivning till allt som är runtomkring din träning och tävlingarna. Du får även 50% rabatt på tester och bikefit.

 • Du får:
 • Minst 60min uppstartssamtal 
 • Årsplanering med genomtänkta periodiseringar
 • Individuellt anpassat träningsprogram
 • Rådgivning kring tävlingsplanering
 • Rådgivning kring nutrition
 • Rådgvning kring materialval
 • Fri mail/SMS/messenger kontakt med svar inom 24h
 • Möjlighet till avstämningsmöte 1 gång/månad (30-60min efter behov)
 • Praktisk genomgång av alla styrkeprogram
 • Din tränare läser noggrant av din träningsdagbok och kan se tendenser till sjukdom, överbelastning mm
 • 50% rabatt på våra Fystester och Bikefit

Pris: 1990kr/månad (minst 3 månader 5970:-)

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Deltagare