Mätning av kroppssammansättning

Med ny teknik kan vi erbjuda en snabbare och billigare kroppsmätning av hög kvalitet där du får en detaljerad bild av din sammansättning av muskelmassa och fettmassa på kroppen samt fördelningen mellan olika kroppsdelar. Testet görs med ultraljudsmätning och är både snabb och praktisk. 
I testet ingår genomgång av resultatet 
Tidsåtgång ca 15-20min 

Pris: 390:-

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Deltagare