VO2max test

VO2max test
I detta test mäter vi din maximala förmåga att förbruka syre. Vi får fram ditt testvärde som är ett mått på maximal syreförbrukning i relation till din vikt vilket ger en bra bild av din fysiska status. 

· Maximal syreförbrukning
· Maximal kaloriförbrukning
· Maximal hjärtfrekvens
· Genomgång av dina testresultat
· Rådgivning om hur du använder resultaten i din träning

Pris: 1 090:-
(Tidsåtgång 60min, inkl. genomgång och rådgivning) 

Träningsprogram
I samband med ett fystest kan du köpa till ett helt individanpassat träningsprogram. Träningsprogrammet sträcker sig 3 månader och vi använder testresultatet och dina förutsättningar för att få till ett så effektivt träningsprogram som möjligt.

Pris:750:-

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Testval

Välj om du vill genomföra testet i cykel, löpning eller skidor

Välj alternativ